Head Office

   Head Office

Jupol Car, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

   Tel.: +48 221 139 100


   NIP 522-000-14-70, REGON 002000659, KRS: 0000162897
   District Court in Warsaw - Commercial Court - XII Comercial Department
   Initial capital: of 623.000,00 zł