Kontakt

Biuro Główne
Car-Pol Leasing Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa

Tel.: +48 22 8683336
Fax: +48 22 8465986

info@budget.com.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000162897
NIP 522-000-14-70, REGON 002000659
Kapitał zakładowy wpłacony: 623.000,00 zł